Tạo mới dữ liệu

Đối với phần mềm CloudGO bạn sẽ có những cách tạo dữ liệu thông dụng như sau:

+ Tạo nhanh

+ Tạo ở màn hình đầy đủ

+ Import dữ liệu

1. Tạo nhanh

Thao tác này sẽ giúp bạn tạo dữ liệu 1 cách nhanh chóng, thay vì bạn phải truy cập vào module tương ứng sau đó thực hiện việc tạo dữ liệu, thì thao tác tạo nhanh dữ liệu này giúp bạn rút ngắn được các thao tác này.

Việc tạo nhanh thường sử dụng khi bạn đang muốn note lại thông tin dữ liệu đó lại để cập nhật đầy đủ dữ liệu sau.

Để tạo nhanh dữ liệu trên phần mềm CloudGO bạn thực hiện như sau

Bước 1: Tại giao diện CloudGO bạn click vào icon (+)

Lưu ý: Icon tạo nhanh sẽ hiện thị ở tất cả các giao diện bạn đang đứng, do đó bạn không phải quay lại màn hình như hình minh họa

Bước 2: Chọn module bạn muốn tạo dữ liệu, ví dụ ở đây bạn muốn tạo dữ liệu Lead, bạn click chọn Lead

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 3: 1 popup tạo nhanh dữ liệu hiển thị, bạn điền 1 vài thông tin cơ bản.

Lưu ý: các trường dữ liệu có dấu (*) là những trường dữ liệu mà bạn cần điền trước khi nhấn lưu.

Graphical user interface, application Description automatically generated

 

2. Tạo ở màn hình đầy đủ

Đây là thao tác tạo dữ liệu 1 cách đầy đủ nhất, để thực hiện việc tạo dữ liệu ở màn hình nhập liệu đầy đủ bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào menu và chọn module tương ứng bạn muốn tạo dữ liệu, ví dụ ở đây bạn chọn tạo dữ liệu khách hàng ở module lead

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Khi bạn đã truy cập vào màn hình danh sách của module tương ứng, click vào button “Thêm Lead” để tiến hành tạo dữ liệu

Bước 3: Hệ thống chuyển bạn sang màn hình tạo mới, tại đây bạn hãy nhập đầy đủ các thông tin dữ liệu về khách hàng mà bạn đang có

Lưu ý: Những trường dữ liệu có dấu (*) là những trường dữ liệu mà bạn cần phải nhập hay chọn trước khi nhấn lưu

Graphical user interface, application Description automatically generated

 

3. Import dữ liệu

Đây là chức năng tạo dữ liệu một cách hàng loạt, việc tạo dữ liệu bằng cách import bạn tham khảo bài viết chi tiết tại đây: Hướng dẫn import dữ liệu trên phần mềm CloudGO