Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 4 cách thêm Hóa đơn trong CloudGO:

– Tạo thủ công

– Tạo từ profile Người liên hệ, profile công ty.

– Tạo từ profile của Sản phẩm

– Tạo từ việc chuyển Đơn hàng thành Hóa đơn

– Import danh sách hóa đơn

1. Tạo mới thủ công

 Bước 1: Truy cập vào module “Hóa đơn

Bước 2: Tại màn hình danh sách của “Hóa đơn”, Click chọn “Thêm hóa đơn

Bước 3: Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”

Lưu ý:

  • Các trường thông tin có dấu (*) là những trường thông tin bạn bắt buộc phải điền trước khi lưu thông tin hóa đơn.
  • Một số block thông tin bạn có thể điền đầy đủ để ghi nhận thông tin cho hóa đơn như:
    • Các thông tin liên quan đến đơn hàng như: Cơ hội, Báo giá, Chiến dịch
    • Thông tin về giao hàng
    • Thông tin thanh toán/ thông tin xuất hóa đơn/ Thông tin điều kiện, điều khoản …

Về phần thông tin chi tiết của hóa đơn bạn cần lựa chọn thông tin sản phẩm mà khách hàng mua bên công ty bằng cách click chọn sản phẩm

A screenshot of a computer Description automatically generated

Lựa chọn sản phẩm tương ứng trong danh sách (bạn cũng có thể tìm kiếm sản phẩm dựa theo tên sản phẩm, mã sản phẩm…)

Sau khi chọn xong thông tin về sản phẩm bạn có thể điều chỉnh lại thông tin về Số lượng, Đơn giá, Giảm giá của sản phẩm tương ứng

Ngoài ra bạn cũng thể add thêm sản phẩm mới bằng cách click vào Thêm sản phẩm (hoặc Thêm dịch vụ)

Dưới cùng là phần thông tin tổng tiền của hóa đơn, bao gồm: Tạm tính, tổng tiền trước thuế, Tổng cộng

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Lưu ý: Ở đây bạn có thể điều chỉnh lại 1 lại tổng tiền của hóa đơn về các thông tin như: Giảm giá, Phí vận chuyển, Thuế …

Bước 3: Cuối cùng bạn nhấn Lưu để tạo mới Hóa đơn

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Kết quả sau khi tạo thành công 1 Hóa đơn

2. Tạo từ việc chuyển đổi Đơn hàng thành Hóa đơn

​Bước 1: Vào màn hình chi tiết của Đơn hàng, click vào https://docs.cloudgo.vn/wp-content/uploads/2021/10/word-image-131.png chọn “Chuyển thành Hóa đơn”

Bước 2: Tại màn hình tạo mới hóa đơn, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Lưu”

Tham khảo chi tiết tại Chuyển Đơn hàng thành Hóa đơn​

3. Tạo từ profile Người liên hệ, Công ty
  • Từ profile chi tiết của Người liên hệ

Chọn mục Xem thêm -> Hóa đơn -> Thêm hóa đơn

  • Từ profile chi tiết của Công ty:

4. Tạo từ profile của Sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của “Sản phẩm”, bạn di chuyển tới  https://docs.cloudgo.vn/wp-content/uploads/2021/10/word-image-131.png chọn “Thêm Hóa đơn

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết của Hóa đơn rồi chọn “Lưu”

Khi bạn chọn “Thêm Hóa đơn” từ màn hình chi tiết của sản phẩm, hệ thống tự động mapping sản phẩm đó vào Hóa đơn, ngoài sản phẩm đã được mapping thì bạn cũng có thể chọn thêm sản phẩm, dịch vụ khác vào Hóa đơn.

Lưu ý: Đơn giá trong Hóa đơn là lấy từ Giá bán Sản phẩm

https://docs.cloudgo.vn/wp-content/uploads/2021/10/word-image-378.png

Sau khi “Lưu” thành công, Hóa đơn vừa tạo được hiện tab “Hóa đơn” của màn hình chi tiết Sản phẩm liên quan và danh sách Hóa đơn trong module “Hóa đơn”