Như định nghĩa ban đầu, Công ty là nới lưu trữ các thông tin của Công ty đó, tuy nhiên để có thể tiếp cận, liên hệ được với Công ty bạn cần có thông tin liên hệ, và thông tin liên hệ đó chính là Người liên hệ tương ứng trên phần mềm CloudGO.

Để thêm thông tin liên hệ vào công ty tương ứng bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Mở thông tin Công ty tương ứng bạn muốn thêm người liên hệ vào

Bước 2: Click vào tab Người liên hệ

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Bước 3: Click chọn Người liên hệ hoặc Thêm mới người liên nếu bạn chưa tạo Người liên hệ trước đó

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 4: Popup tạo nhanh Người liên hệ hiển thị, bạn click Yes nếu muốn fill thông tin địa chỉ của công ty vào đỉa chị của Người liên hệ hoặc No để bỏ qua.

Bước 5: Bạn điền 1 số thông tin cơ bản của Người liên hệ trong popup sau đó nhấn lưu để tạo Người liên hệ.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Lưu ý: Bạn có thể click vào Hiển thị toàn bộ thông tin để nhập thông tin Người liên hệ ở màn hình đầy đủ.

Chi tiết về việc tạo Người liên hệ bạn có thể thao khảo Tại đây

Bước 6: Kết quả sau khi tạo và thêm thành công Người liên hệ vào trong Công ty

Graphical user interface, application

Description automatically generated