I.Campaigns cơ bản:

Quản lý thông tin những chiến dịch bạn sẽ sử dụng cho việc gửi email Marketing

Bước 1: Tại menu chọn “Campaigns”

Graphical user interface, chart

Description automatically generated with medium confidence

Bước 2: Click “New” để tạo mới 1 Campaigns

Graphical user interface, text, application, Teams

Description automatically generated

Bước 3: Đặt tên chiến dịch, sau đó nhấn “Launch Campaign Builder” để tiến hành cấu hình cho Campaigns

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Bước 4: Lựa chọn “Contact Segment”

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 5: Lựa chọn Segments muốn sử dụng cho chiến dịch, sau đó click “Add”

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 6: Click vào icon +, tại cột Action chọn “Select” để tiến hành thêm hành động gửi mail cho chiến dịch

Diagram

Description automatically generated

Bước 7: Click Select

Graphical user interface

Description automatically generated

Bước 8: Tại màn hình danh sách các hành động, bạn hãy lựa chọn hành động phù hợp với mục đích của bạn.

Ví dụ: Lựa chọn hành động “Send email” cho chiến dịch

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 9: Sau đó tiến hành đặt tên cho hành động và lựa chọn mẫu Email Teamplate cần gửi, sau đó click Add

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 10: Click Close Builder để hoàn thành

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

II. Campaign nâng cao

Tiến hành tạo 1 campaign sử dụng các chức năng nâng cao.

Bước 1: Tại menu chọn “Campaigns”

Chart

Description automatically generated

Bước 2: Click “New” để tạo mới 1 Campaigns

Graphical user interface, text, application, Teams

Description automatically generated

Bước 3: Đặt tên chiến dịch, sau đó nhấn “Launch Campaign Builder” để tiến hành cấu hình cho Campaigns

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 4: Lựa chọn “Contact Segment”

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 5: Lựa chọn Segments muốn sử dụng cho chiến dịch, sau đó click “Add”

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 6: Click vào icon +,tại cột Action chọn “Select” để tiến hành thêm hành động gửi mail cho chiến dịch

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated

Bước 7: Tại màn hình danh sách các hành động, bạn hãy lựa chọn hành động phù hợp với mục đích của bạn.

Ví dụ: Lựa chọn hành động “Send email” cho chiến dịch

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 8: Sau đó tiến hành đặt tên cho hành động và lựa chọn mẫu Email Teamplate cần gửi, sau đó click Add

Graphical user interface, text

Description automatically generated

Bước 9: Tiếp theo bạn tiến hành tạo thêm các “quyết định” từ phía khách hàng sau khi email được gửi đi.

Danh sách các hành động:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Ví du: Lựa chọn sau khi khách hàng mở email “Open email”

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 10: Đặt tên “quyết định” của khách hàng để bạn dễ dàng quản lý

Text

Description automatically generated with medium confidence

Bước 11: Sau khi khách hàng mở thông tin email bạn tiến hành tạo thêm các hành động tiếp theo.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Ví dụ: Đẩy thông khách hàng vừa mở email sang hệ thống CRM

Graphical user interface, application

Description automatically generated Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 12: Đặt tên cho hành động

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Lưu ý: Để xem được thông tin chi tiết khách hàng nào đã thao tác với email từ chiến dịch bạn tiến hành tạo thêm 1 hành động (thao tác tương tự như ở bước 6 – Bước 8)

Bước 13: Tại cột Action chọn “Select” sau đó lựa chọn “Modify contact segments”

Graphical user interface, application

Description automatically generated Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 14: Đặt tên cho hành động vừa được tạo và lựa chọn segments.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Bước 15: Bạn nhấn “Apply” sau đó nhấn “Close Builder” để hoàn thành việc cấu hình cho Campaigns

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 16: Cuối cùng bạn click “Save & Close” để hoàn thành việc tạo Campaigns

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated