Đây là bước chốt xem Cơ hội này thành công hay thất bại để bạn có kế hoạch sale tốt hơn.

Sau khi bạn tương tác, chăm sóc khách hàng bằng các hoạt động bán hàng như: gọi điện tư vấn, gặp mặt hỗ trợ, báo giá thành công, nếu khách hàng chốt deal và đồng ý mua hàng, nghĩa là cơ hội đó đã thành công. Ngược lại, khách hàng không chốt thì cơ hội thất bại.

Trong CloudGO, bạn có thể cập nhật “Chốt Cơ hội” thông qua một trong các trường như:

– Trường “Kết quả” – cập nhật giá trị “Thành công” hoặc “Thất bại”

– Trường “Bước bán hàng” – cập nhật giá trị “Thành công” hoặc “Thất bại”

– Trường “Tỷ lệ thành công” – cập nhật giá trị “100%” hoặc “0%”

 Bước 1: Tại màn hình chi tiết của 1 cơ hội cần đánh giá kết quả, bạn chọn “Sửa

Bước 2: Bạn cập nhật lại kết quả cơ hội, chốt Kết quả thành công hay thất bại, sau đó click “Lưu” để cập nhật:

Thanh timeline sẽ hiện màu xanh nếu cơ hội đó được chốt Thành công:

https://docs.cloudgo.vn/wp-content/uploads/2021/09/assets2fonlinecrm2f-mjkfs7um3dkxenc5llo2f-mjkwgahlbchsyuhwgd-2f3.png

Ngược lại, nếu cơ hội Thất bại thì thanh timeline sẽ hiện màu đỏ:

https://docs.cloudgo.vn/wp-content/uploads/2021/09/assets2fonlinecrm2f-mjkfs7um3dkxenc5llo2f-mjkwgaimddvm6rwbseg2f4.png

Lưu ý:

Đối với trường hợp cơ hội chốt thất bại, bạn cần chọn thêm lý do thất bại. Điều này vô cùng quan trọng để bản thân bạn hoặc cấp quản lý có thể thống kê được số lượng cơ hội thất bại + lý do thất bại từ đó có thể điều chỉnh lại các hoạt động chăm sóc, điều chỉnh lại chính sách bán hàng …

Tips: Ngoài ra bạn cũng có thể cập nhật kết quả Cơ hội, thông qua thao tác “Chỉnh sửa nhanh” tại màn hình danh sách Cơ hội

Sau đó cập nhật kết quả Cơ hội và chọn “Lưu”

Ngoài đánh giá kết quả từng Cơ hội, bạn có thể đánh giá nhiều cơ hội cùng 1 lúc thông qua chức năng “Cập nhật hàng loạt” hay còn gọi là “Mass update”

Bạn có thể tham khảo thêm chức năng Cập nhật hàng loạt