1. Tạo thủ công

​Bước 1: Truy cập vào module “Sản phẩm

C:\Users\ADMIN\OneDrive\Hình ảnh\Screenpresso\2022-10-28_22h06_26.png

Bước 2: Tại màn hình danh sách của “Sản phẩm”, Click chọn “Thêm sản phẩm

C:\Users\ADMIN\OneDrive\Hình ảnh\Screenpresso\2022-10-28_22h08_33.png

Bước 3: Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”

C:\Users\ADMIN\OneDrive\Hình ảnh\Screenpresso\2022-10-28_22h22_28.png

Lưu ý:

– Các trường thông tin có dấu * là những trường thông tin bạn bắt buộc phải điền trước khi lưu thông tin.

– Một số block thông tin bạn có thể điền đầy đủ để ghi nhận thông tin cho sản phẩm như: thông tin về giá cả, mô tả, …

2. Tạo nhanh

Các bước tạo thông tin sản phẩm mới thông qua “Tạo nhanh

Bước 1: Trên thanh header click vào icon + chọn “Sản phẩm”

C:\Users\ADMIN\OneDrive\Hình ảnh\Screenpresso\2022-10-28_22h25_26.png

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh “Sản phẩm”, sau đó click “Lưu” để hoàn tất

C:\Users\ADMIN\OneDrive\Hình ảnh\Screenpresso\2022-10-28_22h26_27.png

3. Import Sản phẩm

Lưu ý:

– Để import được dữ liệu hàng loạt vào CRM, bạn cần nhập liệu theo mẫu file excel chuẩn mà CloudGO đã cung cấp.

– Bạn không nên lạm dụng chức năng Import, chức năng này chỉ nên sử dụng khi mới bắt đầu sử dụng CRM nhằm mục đích chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ (Excel…) vào CRM.

– Dòng đầu tiên trong file excel KHÔNG ĐƯỢC TRỐNG.

– Những trường dữ liệu có dấu (*) là bắt buộc phải có

– Sau khi Import xong phải nhấn kết thúc thì User khác mới tiếp tục import được.

Các bước thực hiện import hàng loạt Sản phẩm:

Bước 1: Truy cập vào module “Sản phẩm”

C:\Users\ADMIN\OneDrive\Hình ảnh\Screenpresso\2022-10-28_22h06_26.png

Bước 2: Click vào chọn “Nhập dữ liệu”

C:\Users\ADMIN\OneDrive\Hình ảnh\Screenpresso\2022-10-28_22h28_39.png

Bước 3: Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo

C:\Users\ADMIN\OneDrive\Hình ảnh\Screenpresso\2022-10-28_22h29_44.png

Bước 4: Cấu hình bắt trùng thông tin

C:\Users\ADMIN\OneDrive\Hình ảnh\Screenpresso\2022-10-28_22h31_28.png

Bước 5: Mapping các trường dữ liệu

C:\Users\ADMIN\OneDrive\Hình ảnh\Screenpresso\2022-10-28_22h32_22.png

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và click vào chọn “Import”

C:\Users\ADMIN\OneDrive\Hình ảnh\Screenpresso\2022-10-28_22h32_22.png

Tham khảo chi tiết tại Import danh sách