Nhân đôi dữ liệu là tạo 1 bản sao hoàn chỉnh của 1 dữ liệu khác.

Khi nào bạn cần nhân đôi dữ liệu trên phần mềm CRM?

  • Khi bạn muốn tạo nhanh 1 dữ liệu, không muốn trải qua nhiều thao tác thủ công, chỉ cần nhấn thao tác “Nhân đôi” rồi chỉnh sửa một số thông tin.
  • Khi Bạn cần tạo nhiều dữ liệu có thông tin giống nhau, Ví dụ như nhiều Người liên hệ trong 1 công ty.

Lưu ý: Bài hướng dẫn thực hiện trên module “Lead”, các module khác bạn thao tác tương tự

Để thao tác “Nhân đôi” dữ liệu, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

​Bước 1: Truy cập vào module “Lead”

​Bước 2: Tại màn hình danh sách “Lead”, bạn tìm kiếm và chọn “Lead” cần nhân đôi dữ liệu

​Bước 3: Tại màn hình profile Lead, bạn di chuyển chuột tới icon bên dưới chọn “Nhân đôi”

​Bước 4: Nhân đôi dữ liệu

Sau khi bạn chọn “Nhân đôi”, hệ thống tự động tạo ra 1 bản ghi sao chép dữ liệu cũ, bạn có thể tùy chọn chỉnh sửa hoặc giữ nguyên các thông tin sao cho phù hợp rồi chọn “Lưu” để hoàn tất.

Sau khi lưu, hệ thống sẽ tạo 1 thông tin dữ liệu mới