Tìm kiếm dữ liệu là nhu cầu thiết yếu khi sử dụng CRM, hiện nay hầu hết các phần mềm đều hỗ trợ tìm kiếm như: Tìm kiếm toàn cục, tìm kiếm cục bộ,… các tính năng này đều giúp nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như giảm thiểu thời gian tìm kiếm thông tin.

1. Tìm kiếm toàn cục
a. Cơ bản

Tìm kiếm toàn cục (cơ bản) là tìm kiếm nhanh giúp bạn có thể xác định được thông tin của khách hàng đó đang được lưu trữ ở module nào.

Ví dụ: bạn chỉ nhớ tên của khách hàng là “Hường” nhưng không nhớ khách hàng đó mình đã lưu ở module Lead hay Người liên hệ, để tìm kiếm bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

 Bước 1: Tại ô tìm kiếm nhanh trên thanh công cụ, nhập thông tin dữ liệu muốn tìm kiếm
Bước 2: Nhấn Enter để thực hiện việc tìm kiếm

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin kết quả tìm kiếm

Khi kết quả tìm kiếm hiện ra bạn có thể dò tìm thông tin khách hàng bạn đang cần.

b. Nâng cao

Tìm kiếm toàn cục nâng cao là tìm kiếm nhanh theo từng module với sự kết hợp của một hoặc nhiều điều kiện lọc giúp bạn tìm thông tin một cách chính xác nhất.

Để tìm kiếm toàn cục nâng cao, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Trên thanh tìm kiếm toàn cục, bạn nhấp chọn icon ​​


Bước 2: Chọn “Module” liên quan và chọn “Điều kiện lọc”, sau đó nhấn chọn “Tìm kiếm”.

Ví dụ thực tế:

– Bạn đang cần tìm thông tin khách hàng có tên là  “Trâm” trong module Lead bạn tiến hành chọn “Lead” tại trường “Tìm trong

– Ngày tạo trong khoảng từ 15-17/03/2020, tình trạng “Mới” chưa tương tác

– Nguồn đến từ “Website” đổ về

Ghi chú:
1.Tìm trong: Bạn muốn tìm dữ liệu trong module nào thì chọn module đó
2.Chọn điều kiện tìm kiếm:
  Điều kiện VÀ: Phải thỏa tất cả các điều kiện bạn chọn mới cho ra kết quả.
  Điều kiện HOẶC: Chỉ cần thỏa 1 trong số các điều kiện bạn chọn thì cho ra kết quả
3.Tìm kiếm

Ngoài ra bạn có thể thực hiện các thao tác khác (nếu cần) như:

Xóa điều kiện đã chọn

Thêm điều kiện: Nhấp chọn để thêm điều kiện tìm kiếm

https://docs.cloudgo.vn/wp-content/uploads/2021/09/word-image-263.png

Lưu thành bộ lọc: bạn đặt tên rồi chọn “Lưu” để lưu lại, lần sau bạn có thể dùng mà không cần phải mất thời gian chọn lại điều kiện.

Kết quả tìm kiếm

2.Tìm kiếm cục bộ
a. Hướng dẫn tìm kiếm

Tìm kiếm cục bộ là tìm kiếm trong từng module có trên hệ thống phần mềm CRM như module Lead, Người liên hệ,…Để tìm kiếm cục bộ, bạn cần xác định thông tin mình cần tìm kiếm ở trong module nào.

Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau để tìm kiếm cục bộ:

https://docs.cloudgo.vn/wp-content/uploads/2021/08/image-4.png

Lưu ý: bài hướng dẫn dưới đây được minh họa trong module Lead, các module khác bạn thực hiện tương tự.

Ví dụ thực hành: Bạn có 1 khách hàng có số di động “0328858887” gọi tới, bạn muốn check xem khách hàng này đã từng liên lạc chưa, để tìm kiếm bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Nhập dữ liệu tìm kiếm ở màn hình danh sách Lead

Bước 2: Nhấn Enter hoặc click “Tìm kiếm” để thực hiện việc tìm kiếm

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin kết quả tìm kiếm

Ngoài tìm kiếm theo một trường dữ liệu ra thì bạn cũng có thể tìm kiếm trên nhiều trường dữ liệu một lúc:

 Tips: Để xóa tiêu chí tìm kiếm, bạn click vào nút xóa bộ lọc: ​​

b. Ví dụ thực hành

Trường hợp 1 – Tìm kiếm theo 1 trường thông tin: Trong trường hợp bạn không có nhiều thông tin về Lead, bạn chỉ nhớ được 1 thông tin, thì sẽ cho ra kết quả tương đối. Phần mềm sẽ show ra tất cả các kết quả gần giống nhất so với kết quả bạn muốn tìm kiếm.

Ví dụ thực hành: Bạn cần tìm kiếm một khách hàng Lead có số tên là “Quang”, nhưng bạn không nhớ họ tên đầy đủ là gì, không nhớ ngành nghề, số di động.

Tại màn hình danh sách khách hàng “Lead”, tại thanh tìm kiếm cục bộ, bạn nhập thông tin “Quang” vào ô “Họ và tên”, sau đó chọn “Tìm kiếm

Kết quả được hiện ra có 2 Lead có tên gần tên “Quang” nhất

Trường hợp 2 – Tìm kiếm kết hợp nhiều dữ liệu: Trong trường hợp bạn có nhiều thông tin về khách hàng Lead, thì việc tìm kiếm theo nhiều dữ liệu sẽ cho kết quả chính xác nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Ví dụ thực tế: Bạn cần tìm kiếm khách hàng Lead có số tên là “Quang”, có số điện thoại di động là “0328858887”, ngành nghề “Giao hàng”.

Tại màn hình danh sách khách hàng “Lead”, tại thanh tìm kiếm cục bộ, bạn nhập thông tin như dưới, sau đó chọn “Tìm kiếm”.

Quang” vào ô “Họ và tên
0328858887” vào ô “Di động
Giao hàng” vào ô “Ngành nghề

Kết quả được hiện ra có 1 Lead là kết quả bạn cần tìm kiếm.