Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 3 cách chính tạo mới Phiếu chi:

– Tạo thủ công

– Tạo từ profile Đơn hàng, Đơn hàng mua, Hợp đồng

– Import danh sách Phiếu chi

1. Tạo thủ công

Bước 1: Truy cập vào module “Phiếu chi

Bước 2: Tại màn hình danh sách của “Phiếu chi”, Click chọn “Thêm Phiếu chi

Bước 3: Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Lưu ý:

– Các trường thông tin có dấu * là những trường thông tin bạn bắt buộc phải điền trước khi lưu thông tin.

– Một số block thông tin bạn có thể điền đầy đủ để ghi nhận thông tin cho dịch vụ như: thông tin về giá cả, mô tả,…

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin tạo mới Báo giá, chọn “Lưu” để hoàn thành.

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

2. Tạo từ profile Đơn hàng, Đơn hàng mua, Hợp đồng

Ngoài cách tạo thủ công như trên, bạn cũng có thể tạo nhanh Phiếu chi tại màn hình chi tiết của một Đơn hàng/Đơn hàng mua/Hợp đồng

Tại màn hình chi tiết Đơn hàng:

Graphical user interface, application Description automatically generated

Tại màn hình chi tiết của một Đơn hàng mua:

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Tại màn hình chi tiết của một Hợp đồng:

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Thông tin nhập liệu khi tạo mới Phiếu chi tương tự như cách tạo Phiếu chi thủ công.

3. Import Phiếu chi

Lưu ý:

– Để import được dữ liệu hàng loạt vào CRM, bạn cần nhập liệu theo mẫu file excel chuẩn mà CloudGO đã cung cấp.

– Bạn không nên lạm dụng chức năng Import, chức năng này chỉ nên sử dụng khi mới bắt đầu sử dụng CRM nhằm mục đích chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ (Excel…) vào CRM.

– Dòng đầu tiên trong file excel KHÔNG ĐƯỢC TRỐNG.

– Những trường dữ liệu có dấu (*) là bắt buộc phải có

– Sau khi Import xong phải nhấn kết thúc thì User khác mới tiếp tục import được.

Các bước thực hiện import hàng loạt thông tin Phiếu chi:

Bước 1: Truy cập vào module “Phiếu chi”

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 2: Click vào chọn “Nhập dữ liệu”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Cấu hình bắt trùng thông tin

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 5: Mapping các trường dữ liệu

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và click vào chọn “Import”

Graphical user interface, application, website Description automatically generated

Tham khảo chi tiết tại Import danh sách dữ liệu