Trong một số trường hợp Khách hàng bạn đang chăm sóc có những lưu ý đặc biệt như:

  • Khách hàng dễ tính,
  • Khách hàng có ngân sách,
  • Hoặc trước khi giao hồ sơ khách hàng mình đang phụ trách cho sales khác

Bạn có thể để lại một bình luận để sales khác có thể đọc và chăm sóc, làm việc với khách hàng tốt hơn,…Bạn có thể ghi nhận những thông tin này bằng việc thực hiện bình luận trong hồ sơ khách hàng. Có 2 cách để ghi nhận bình luận:

1. Bình luận tại màn hình danh sách

Bước 1: Tại màn hình danh sách, bạn tìm kiếm và tick chọn thông tin khách hàng cần ghi nhận bình luận:

Bước 2: Tiến hành ghi nhận Bình luận

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Ghi chú:

1. Nhập nội dung bình luận
2. Chọn file đính kèm (nếu có)
3. Chọn “Lưu”

Sau khi lưu xong, trong hồ sơ khách hàng này đã ghi nhận thành công bình luận này.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

 Tips: Tại màn hình danh sách, ngoài ghi nhận bình luận cho 1 khách hàng, bạn cũng có thể ghi nhận cho nhiều khách hàng cùng lúc.

A screenshot of a computer Description automatically generated

2. Bình luận tại màn hình chi tiết của một hồ sơ khách hàng

Tại màn hình chi tiết của một hồ sơ khách hàng, bạn có thể bình luận ở màn hình tổng quan:

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Hoặc tìm trong tab “Bình luận” trong mục “Xem thêm”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Lưu ý: bình luận đã “Lưu” thì sẽ không được xóa.

3. Tag tên nhân viên trong bình luận

Việc bình luận trên hồ sơ khách hàng sẽ do nhân viên phụ trách khách hàng đó thực hiên. Mặc định, hệ thống đã có thông báo tới user (nhân viên) phụ trách tương ứng.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Tuy nhiên nếu bạn muốn gửi thông báo tới người không tham gia phụ trách khách hàng đó, hoặc nhắc nhở cho chính người phụ trách khách hàng đó, bạn có thể tag tên user trong phần bình luận, bằng cách gõ: @ tên nhân viên.

Ví dụ: @dung

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Graphical user interface, text, application Description automatically generated