1. Xem báo cáo

Bước 1: Click vào icon trên   thanh header

Bước 2: Chọn thư mục “Tất cả các Báo cáo

Tại thư mục này, bạn tìm kiếm tên Báo cáo, rồi chọn để xem chi tiết.

2. Danh sách báo cáo
Top Dịch vụ bán chạy nhất

Mục đích

Hiển thị top dịch vụ đem lại doanh số lớn nhất và số lượng bán ra tương ứng

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng theo dõi các dịch vụ nào thu về doanh số lớn nhất

– Tập trung nguồn lực & kế hoạch bán hàng hiệu quả

– Cho biết DV nào tuy bán ra số lượng lớn nhưng đem về doanh số thấp hơn và ngược lại