Lưu ý:

Để gửi được Email trên phần mềm, trước tiên bạn phải đảm bảo Email Server đã được cấu hình vào hệ thống phần mềm CRM. Tham khảo hướng dẫn tích hợp tại đây.

Bạn có thể trực tiếp gửi mail cho khách hàng từ hệ thống phần mềm CRM, để gửi mail bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Bạn chọn “Lead”

Bước 2: Tại màn hình danh sách “Lead”, bạn tìm kiếm và tick chọn dữ liệu “Lead” cần gửi mail.

Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều khách hàng, tùy theo nhu cầu của mình.

Bước 3: Click vào “3 chấm” chọn “Gửi mail

Bước 4: Màn hình Popup hiện lên, bạn tiến hành soạn và gửi mail

Ngoài ra tại màn hình chi tiết của 1 dữ liệu Lead, bạn cũng có thể thực hiện thao tác gửi mail: