1. Xuất báo giá ra file PDF

Tại màn hình chi tiết của Báo giá cần xuất ra file, bạn di chuyển đến mục “Thao tác” -> Chọn “Xuất ra PDF

Khi bạn chọn “Xuất ra PDF”, hệ thống sẽ tự động tải báo giá này về file PDF, bạn có thể mở xem và gửi khách.

Lưu ý: Trường hợp bạn muốn tùy chỉnh mẫu form báo giá này, bạn có thể liên hệ CloudGO để được tư vấn chi tiết

2. Gửi Báo giá cho khách hàng qua email

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Báo giá cần gửi mail kèm file, bạn di chuyển đến mục “Thao tác” -> Chọn “Gửi Email kèm file PDF

​Bước 2: Nhập thông tin Email, sau đó chọn “Gửi mail

Ghi chú:
1. Tới: Địa chỉ email của người nhận
2. Tiêu đề: Tiêu đề email gửi đi
3. Báo giá đính kèm
4. Chọn mẫu email: Bạn có thể chọn sẵn các mẫu email sao cho phù hợp với nội dung gửi
5. Nội dung email

​Bước 3: Theo dõi kết quả sau khi gửi

Sau khi chọn gửi, phần mềm sẽ thông báo gửi thành công.

Bạn có thể theo dõi, xem lại chi tiết email này tại profile của Người liên hệ, Công ty liên quan đến Báo giá này.