1. Xem Báo cáo

​Bước 1: Click vào icon báo cáo trên thanh header

Bước 2: Chọn thư mục “Tất cả các Báo cáo”

Ảnh có chứa văn bản, máy tính, máy tính xách tay, trong nhà

Mô tả được tạo tự động

Tại thư mục này, bạn tìm kiếm và chọn xem chi tiết Báo cáo cần xem.

2. Danh sách Báo cáo
a. Tổng quan công nợ

Mục đích

– Hiển thị các chỉ số công nợ hiện tại Ý nghĩa

– Cho phép người dùng theo dõi tình hình thu chi công nợ Đưa ra kế hoạch hành động phù hợp

Ảnh có chứa thiết bị điện tử, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động

b. Biểu đồ biến động thu chi công nợ

Mục đích

– Thế hiện biến động thu chi công nợ theo 12 tháng trong năm Ý nghĩa

Phân tích tháng nào thì thu vượt chi và ngược lại

c. Công nợ phải chi

Mục đích

– Hiển thị danh sách các Nhà cung cấp theo công nợ phải chi Ý nghĩa

– Cho phép người dùng theo dõi các nhà cung cấp nào nào cần thanh toán Thúc đẩy thanh toán kịp thời.

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động

d. Công nợ phải chi năm nay

Mục đích

– Thế hiện biến động công nợ phải chi theo 12 tháng trong năm hiện tại Ý nghĩa

Phân tích Đã chi / Dự chi là bao nhiêu Tháng nào thì lượng đã chi cao hơn dự chi và ngược lại

e. Chi tiết công nợ đến hạn phải chi

Mục đích

– Hiển thị danh sách các Phiếu chi đến hạn phải chi Ý nghĩa

– Cho phép người dùng theo dõi để đưa ra các hành động phù hợp nhằm không để quá hạn các khoản phải chi.

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động