Đây là thao tác cơ bản nhất mà bạn cần thực hiện trước khi muốn tạo mới, chỉnh sửa hay cập nhật thông tin của 1 công ty.

Để tìm kiếm công ty bạn nên sử dụng chức năng tìm kiếm toàn cục của hệ thống CloudGO.

Chi tiết hướng dẫn các chức năng tìm kiếm dữ liệu trên hệ thống CloudGO bạn có thể tham khảo tại bài viết sau: Tìm kiếm dữ liệu