Lưu ý:

Chỉ thực hiện việc tạo mới công ty khi bạn đã thực hiện việc tìm kiếm công ty.

Việc tìm kiếm sẽ trả ra thông tin công ty có thể là tương đối (nghĩa là nếu bạn tìm 1 vài cùm từ), do đó bạn nên mở thông tin công ty đã tìm ra và kiểm tra kỹ lưỡng coi đúng thông tin công ty bạn đang muốn tìm kiếm hay không.

Nếu việc tìm kiếm và kiểm tra chưa cho kết quả mong muốn bạn hãy tiến hành việc tạo mới Công ty.

Đối với phần mềm CloudGO, tạo mới công ty sẽ có những cách sau:

 

Graphical user interface, application Description automatically generated

 

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

A screenshot of a computer Description automatically generated