Hướng dẫn sử dụng CRM kết hợp Mautic
Tạo marketing list để tạo segment tự động

Bước này giúp bạn tạo ra 1 segment tự động bên phía mautic và add những contact vào bên trong segment đó.

Bước 1: Truy cập vào Menu chọn Marketing🡺 Marketing Lists

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Để click vào button Thêm Marketing List để tiến hành thêm mới 1 Marketing List

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Bạn điền đầy đủ các thông tin như hướng dẫn sau đó click Lưu

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Ghi chú:

1: Đặt tên cho marketing list

2: Lựa chọn loại mặc định

3: Chọn trạng thái hoạt động cho marketing list

4: Tick chọn để đồng bộ MKT tương ứng thành Segment bên Mautic

Thêm khách hàng vào Marketing Lists
Thêm khách hàng vào MKT bằng bộ lọc

Việc tạo ra bộ lọc tương ứng giúp bạn thêm tệp danh sách khách hàng vào MKT một cách nhanh chóng và chính xác.

Cách thêm bộ lọc bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-thao-tac-chung/tao-bo-loc-danh-sach

Sau khi đã tạo ra các bộ lọc phân loại KH bạn tiến hành add khách hàng vào MTK như sau:

Bước 1: Mở MKT bạn muốn thêm KH

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 2: Click vào tab khách hàng tương ứng (ví dụ ở đây tôi chọn tab Lead)

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Bạn click vào chọn bộ lọc tương ứng muốn add KH vào MKT

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Click OK để xác nhận việc thêm KH vào MKT

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 5: Kết quả sau khi bạn add thành công tệp KH vào MKT

A screenshot of a computer Description automatically generated

Lưu ý:

Sau khi bạn add KH vào trong MKT thì lúc này hệ thống sẽ:

  • Đồng bộ thông tin KH qua mautic (nếu thông tin KH chưa tồn tại bên Mautic)
  • Add tệp KH vừa thêm vào Segment tương ứng bên Mautic
Thêm khách hàng vào MKT bằng report

Hệ thống CRM cho phép bạn kéo 1 report dạng chi tiết tương ứng, sau đó cho phép bạn add tệp data KH từ report đó vào MKT được chỉ định

Chi tiết việc tạo 1 report bạn tham khảo tại đây: https://docs.cloudgo.vn/thao-tac-co-ban/thao-tac-co-ban

Sau khi đã tạo 1 report tương ứng bạn thực hiện như sau để thêm vào MKT

Bước 1: Tại màn hình chi tiết report bạn click vào button Thêm vào Marketing List

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Bạn chọn MKT tương ứng bạn muốn thêm KH vào sau đó nhấn xác nhận

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3: Bạn nhấn OK để xác nhận việc thêm KH vào MKT

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Lúc này sẽ có 1 popup thông báo kết quả sau khi bạn thêm KH vào MKT, nhấn OK để đóng popup

Graphical user interface, application Description automatically generated

Thêm thủ công khách hàng vào MKT

Trường hợp bạn muốn thêm 1 vài khách hàng vào MTK để chạy chiến dịch bạn có thể chọn phương án thêm thủ công bằng tay.

Để thực hiện bạn thao tác như sau:

Bước 1: Mở MKT tương ứng bạn muốn thêm KH vào

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 2: Click vào tab khách hàng tương ứng (ví dụ ở đây tôi chọn tab Lead)

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Click chọn Lead hoặc bạn cũng thể tạo mới 1 Lead

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Chọn Lead tương ứng để thêm vào

Graphical user interface, application Description automatically generated

Thêm hàng loạt khách hàng vào MKT

Cơ chế thêm hàng loạt này cho phép bạn lựa chọn danh sách KH muốn thêm vào và đưa têp data đó vào MKT mà bạn mong muốn

Để thực hiện bạn thao tác như sau:

Bước 1: Vào màn hình sách của khách hàng tương ứng (ví dụ ở đây tôi truy cập vào module Lead)

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Tại màn hình danh sách bạn lựa chọn KH bạn muốn đưa vào MKT tương ứng (ở đây bạn có thể sử dụng bộ lọc để phân loại KH bạn muốn thêm vào MKT)

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3: Click vào xem thêm chọn Thêm vào Mautic Segment

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Bạn chọn Segment tương ứng sau đó click Xác nhận để thực hiện thêm tệp KH vào Segment

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

Ghi chú: Tại popup này bạn cũng có thể thao tác tạo mới Segment bằng cách click vào icon (+)

Graphical user interface, application Description automatically generated

Thêm tự động bằng workflow

Đây là cách làm mà hệ thống sẽ tự động thêm KH tướng ứng theo tiêu chí bạn đã thiết lập trước đó vào MKT.

Việc đầu tiên là bạn cần nắm được cách sử dụng Workflow của hệ thống, bạn tham khảo chi tiết tại đây: https://docs.cloudgo.vn/admin/tu-dong-hoa/workflow

Sau khi đã hiểu được cơ chế hoạt động của workflow bạn tiến hành tạo mới 1 workflow tương ứng và thực hiện hành động như sau

Bài toán ví dụ: Khi có 1 lead mới có tình trạng = Mới thì sẽ tự động add vào marketing list tương ứng để chăm sóc

Bước 1: Truy cập vào setting tiến hành tạo mới 1 workflow với module ví dụ là Lead

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 2: Chọn điều kiện như ví dụ đưa ra: tình trạng = mới

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 3: Phần nhiệm vụ bạn click chọn nhiệm vụ Thêm vào Marketing list

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Đặt tên cho nhiệm vụ, chọn Marketing list bạn muốn thêm KH vào, sau đó nhấn Lưu

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 5: Cuối cùng bạn nhấn Lưu để hoàn tất việc tạo workflow

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bây giờ bạn hãy thử tạo mới 1 lead có tình trạng bằng Mới để kiểm tra xem KH tương ứng đó đã được add vào MKT chưa nhé.

Xóa khách hàng khỏi MKT

Vì 1 lý do nào đó bạn muốn gỡ bỏ khách hàng ra khỏi MKT tương ứng, để thực hiện việc đó bạn thao tác như sau

Gỡ bỏ thủ công

Bước 1: Mở MKT tương ứng bạn muốn gỡ bỏ KH

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 2: Tại tab khách hàng tương ứng, bạn chọn KH muốn gỡ bỏ khỏi MKT, sau đó click Unlink

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3: Click OK để xác nhận việc gỡ bỏ KH khỏi MKT

Graphical user interface Description automatically generated with medium confidence

Gỡ bỏ hàng loạt

Trường hợp bạn thêm tệp KH vào MKT bằng report, lúc này bạn có thể sử dụng cơ chế trong report để gỡ bỏ toàn bộ KH ra khỏi MKT.

Bạn thao tác như sau:

Bước 1: Mở report tương ứng mà trước đó bạn đã thực hiện thao tác thêm KH vào MKT (tham khảo mục: Thêm khách hàng vào MKT bằng report)

Bước 2: Click vào button Xóa khỏi Marketing list

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 3: Chọn MKT tương ứng bạn muốn xóa tệp KH này ra khỏi, sau đó nhấn Xác nhận

Graphical user interface, text Description automatically generated with medium confidence

Cập nhật stage trên Mautic

Stage được hiểu như là việc bạn đánh dấu trạng thái của khách hàng, dựa vào stage tương ứng này bên mautic sẽ phân loại và đưa vào Segment tương ứng một cách tự động

Để add khách hàng vào stage bạn thực hiện như sau: (Ví dụ thao tác trên module Lead)

Bước 1: Tại màn hình danh sách lead, bạn lựa chọn Lead muốn cập nhật stage

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Click vào xem thêm chọn Cập nhật Mautic Stage

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3: Lựa chọn Stage bạn muốn thay đổi cho dữ liệu, sau đó nhấn Xác nhận

Graphical user interface Description automatically generated with medium confidence

Bước 4: Bạn có thể kiểm tra lại kết quả bên phía Mautic

A screenshot of a computer Description automatically generated

Đồng bộ lịch sử Mautic về CRM

Ở V3 này để tối ưu performance do đó lịch sử mautic sẽ không được tự động lấy về, mà thay vào đó người dùng muốn xem lịch sử mautic của KH nào thì có thể vào khách hàng đó sau đó thực hiện việc đồng bộ lịch sử bằng tay về.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Mở thông tin khách hàng bạn muốn xem lịch sử mautic

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 2: Click vào xem thêm chọn Lịch sử Mautic

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 3: Click vào button Đồng bộ lịch sử Mautic

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Click OK để xác nhận

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 5: Kết quả sau khi đồng bộ thành công lịch sử mautic của KH

Graphical user interface, application Description automatically generated

Lưu ý: Đối với lịch sử gửi mail hệ thống sẽ ghi nhận bên tab Email

Graphical user interface, application Description automatically generated