Chức năng này nên áp dụng khi:

  • Bạn muốn chuyển danh sách khách hàng của nhân viên A sang nhân viên B phụ trách.
  • Cập nhật các thông tin giống nhau cho một danh sách khách hàng (ví dụ: Cập nhật tình trạng, nguồn, ngành nghề của một vài Lead).
  • Xóa hàng loạt thông tin dữ liệu không cần thiết
  • Chọn để áp dụng 1 thao tác giống nhau (VD như gửi mail/sms hàng loạt, gắn tag, theo dõi, xuất dữ liệu,bình luận, add mautic, xuất dữ liệu…)

Lưu ý: Trước khi sử dụng chức năng sửa hàng loạt này, bạn cần cân nhắc đối với các field chứa thông tin quan trọng.
Bài hướng dẫn này thực hiện trên module 
“Lead”, những module khác bạn cũng áp dụng tương tự.

Để thực hiện chức năng này, bạn làm theo các bước hướng dẫn sau:

 Bước 1: Vào module “Lead

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 2: Tại màn hình danh sách “Lead”, bạn tìm kiếm những dữ liệu cần thao tác hàng loạt

​Bước 3: Tick chọn dữ liệu tương ứng, sau đó click vào icon edit để cập nhật dữ liệu hàng loạt

Ví dụ thực tế: Bạn muốn cập nhật lại thông tin nguồn cho tất cả những Lead đã chọn Bạn nhấn vào nút sửa, rồi sau đó cập nhật thông tin, cuối cùng là “Lưu” lại.

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Sau khi lưu thì những Lead mà bạn đã chọn sẽ có thông tin nguồn giống nhau.