1. TỔNG QUAN CHIẾN DỊCH (Dashlet)

– Phân tích tổng quan tiếp thị theo các chỉ số chiến dịch

– Cho phép người dùng theo dõi hiệu quả của chiến dịch mang lại

🡺 Đánh giá mức độ hiệu quả

🡺 Đánh giá ROI chiến dịch

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

2. TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI

– Phân tích tỷ lệ chuyển đổi từ Đầu mối cho đến lúc chốt thành công Cơ hội

– Cho phép người dùng theo dõi hiệu quả chuyển đổi/chốt ở giai đoạn nào là hiệu quả/không hiệu quả

🡺 Góp phần đánh giá mức độ hiệu quả bán hàng & điều chỉnh để tăng tỷ lệ chốt

Graphical user interface

Description automatically generated

 

3. CHIẾN DỊCH ĐANG HOẠT ĐỘNG

– Hiển thị danh sách các Chiến dịch đang hoạt động

– Cho phép người dùng theo dõi chỉ số của các chiến dịch đang hoạt

🡺 Phân tích hiệu quả chiến dịch: có đang đạt yêu cầu hay không?

🡺 Điều chỉnh phù hợp để đạt chỉ số mục tiêu

A picture containing application

Description automatically generated

 

4. CHIẾN DỊCH LÊN KẾ HOẠCH

– Hiển thị danh sách các Chiến dịch lên kế hoạch

🡺 Theo dõi Deadline và nắm bắt kịp thời gian

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

 

5. CHIẾN DỊCH ĐÃ HOÀN THÀNH

– Hiển thị danh sách các Chiến dịch Hoàn thành

– Cho phép người dùng theo dõi chỉ số của các chiến dịch hoàn thành

🡺 Phân tích hiệu quả chiến dịch 🡺 Đánh giá mức độ tiếp thị & xuất báo cáo

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

 

6. CHIẾN DỊCH NGỪNG HOẠT ĐỘNG

– Hiển thị danh sách các Chiến dịch ngừng hoạt động

– Cho phép người dùng theo dõi chỉ số của các chiến dịch này

🡺 Phân tích lý do vì sao ngừng hoạt động chiến dịch

🡺 Rút kinh nghiệm cho chiến dịch sắp tới / điều chỉnh kế hoạch để tái bắt đầu chiến dịch ngừng hoạt động

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

 

7. CHIẾN DỊCH ĐÃ HỦY

– Hiển thị danh sách các Chiến dịch đã hủy

– Cho phép người dùng theo dõi chỉ số của các chiến dịch đã hủy

🡺 Phân tích chỉ số chiến dịch

🡺 Xác định lý do vì sao hủy & có nên tái bắt đầu chiến dịch hay không?

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

8. PHÂN TÍCH CHỈ SỐ ROI THEO CHIẾN DỊCH

– Phân tích tỷ lệ thu hồi vốn & tạo doanh thu theo chiến dịch

– Đánh giá chiến dịch nào đang hoạt động hiệu quả

🡺 Tập trung nguồn lực hiệu quả vào chiến dịch phù hợp

Chart

Description automatically generated

 

9. TOP 5 CHIẾN DỊCH CÓ GIÁ TRỊ CƠ HỘI CAO NHẤT

– Thống kê 5 chiến dịch theo doanh số cơ hội lớn nhất

– Đánh giá top 5 chiến dịch nào đang thu về doanh số cơ hội cao nhất

🡺 Tập trung nguồn lực hợp lý, tái đánh giá và đưa ra kế hoạch phù hợp

Chart, bar chart

Description automatically generated

 

10. TOP 5 CHIẾN DỊCH CÓ TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI CAO NHẤT

– Thống kê 5 chiến dịch theo tỷ lệ chuyển đổi

– Đánh giá mức độ chuyển đổi từ đầu mối 🡺 cơ hội theo chiến dịch theo top 5 cao nhất

Chart

Description automatically generated

 

11. TOP 5 CHIẾN DỊCH CÓ DOANH SỐ CAO NHẤT

– Thống kê 5 chiến dịch theo doanh số lớn nhất

– Đánh giá chiến dịch nào đang hoạt động hiệu quả dựa trên top 5 doanh số

🡺 Tập trung nguồn lực và phân tích để điều chỉnh trong tương lai

Chart, bar chart

Description automatically generated

 

12. TOP 5 CHIẾN DỊCH CÓ CHI PHÍ CAO NHẤT

– Đánh giá top 5 chiến dịch nào tiêu tốn nhiều chi phí của công ty nhất

Chart, bar chart

Description automatically generated

 

13. TOP 5 CHIẾN DỊCH CÓ CHỈ SỐ ROI CAO NHẤT

– Đánh giá top 5 chiến dịch nào đang đem lại doanh thu nhiều nhất / số vốn bỏ ra

Chart, bar chart Description automatically generated

 

14. TOP 5 CHIẾN DỊCH CÓ NHIỀU LEAD NHẤT

– Đánh giá top 5 chiến dịch nào thu về nhiều đầu mối nhất

🡺 Điều chỉnh kế hoạch tiếp thị và tập trung nguồn lực phù hợp

Chart, bar chart

Description automatically generated

 

15. TOP 5 CHIẾN DỊCH CÓ NHIỀU KH CÁ NHÂN NHẤT

– Đánh giá top 5 chiến dịch nào thu về nhiều người liên hệ nhất

🡺 Điều chỉnh kế hoạch tiếp thị và tập trung nguồn lực phù hợp

Chart, bar chart

Description automatically generated

 

16. TOP 5 CHIẾN DỊCH CÓ NHIỀU CÔNG TY NHẤT

– Đánh giá top 5 chiến dịch nào thu về nhiều công ty nhất

🡺 Điều chỉnh kế hoạch tiếp thị và tập trung nguồn lực phù hợp

Chart, bar chart Description automatically generated

 

17. SO SÁNH TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI THEO CHIẾN DỊCH

– Phân tích tỷ lệ chuyển đổi từ Cơ hội 🡺 Đầu mối và Tỷ lệ cơ hội 🡺 Chốt thành công theo chiến dịch

🡺 Xác định được mức độ chuyển đổi của từng chiến dịch

🡺 Xác định được chiến dịch nào tỷ lệ đầu mối 🡺 cơ hội tuy cao nhưng tỷ lệ chốt lại thấp và ngược lại

Chart, timeline, bar chart

Description automatically generated

 

18. SO SÁNH TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI THEO LOẠI CHIẾN DỊCH

– Phân tích tỷ lệ chuyển đổi từ Cơ hội 🡺 Đầu mối và Tỷ lệ cơ hội 🡺 Chốt thành công theo nguồn tiếp thị

🡺 Xác định được mức độ chuyển đổi của từng nguồn

🡺 Xác định được nguồn nào tỷ lệ đầu mối ⎝ cơ hội tuy cao nhưng tỷ lệ chốt lại thấp và ngược lại

Chart, bar chart

Description automatically generated

 

19. SO SÁNH BIẾN ĐỘNG LEAD CÙNG KỲ

– Thể hiện biến động Đầu mối thu về theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

🡺 Phân tích tháng nào thì thu về nhiều Đầu mối hơn

🡺 Xu hướng đầu mối thu vào theo tháng trong năm

Chart, line chart

Description automatically generated

 

20. TOP 10 NGUỒN CÓ NHIỀU LEAD NHẤT

– Thống kê 10 nguồn thu về nhiều đầu mối nhất

– Đánh giá nguồn triển vọng nhất để tập trung nguồn lực phù hợp

Chart, bar chart

Description automatically generated

 

21. TOP 10 NGÀNH CÓ NHIỀU LEAD NHẤT

– Thống kê 10 ngành thu về nhiều đầu mối nhất

– Đánh giá ngành triển vọng nhất

Chart

Description automatically generated

 

22. TOP 5 NGUỒN CÓ NHIỀU LEAD CHUYỂN ĐỔI NHẤT

– Thống kê 5 nguồn theo đầu mối chuyển đổi lớn nhất

– Đánh giá nguồn nào có tỷ lệ chuyển đổi đầu mối cao nhất

🡺 Tập trung nguồn lực và phân tích để điều chỉnh trong tương lai

Chart, bar chart

Description automatically generated

 

23. TOP 5 NGÀNH CÓ NHIỀU LEAD CHUYỂN ĐỔI NHẤT

– Thống kê 5 ngành theo đầu mối chuyển đổi lớn nhất

– Đánh giá ngành nào có tỷ lệ chuyển đổi đầu mối cao nhất

🡺 Tập trung nguồn lực và phân tích để điều chỉnh trong tương lai

Chart, waterfall chart Description automatically generated

 

24. TOP 5 NGUỒN CÓ GIÁ TRỊ CƠ HỘI CHỐT THÀNH CÔNG CAO NHẤT

– Thống kê 5 nguồn theo doanh số cơ hội chốt thành công lớn nhất

– Đánh giá nguồn nào có tiềm năng thu lợi cao nhất

🡺 Tập trung nguồn lực và phân tích để điều chỉnh trong tương lai

Chart, bar chart

Description automatically generated

 

25. TOP 5 NGÀNH CÓ GIÁ TRỊ CƠ HỘI CHỐT THÀNH CÔNG CAO NHẤT

– Thống kê 5 ngành theo doanh số cơ hội chốt thành công lớn nhất

– Đánh giá ngành nào có tiềm năng thu lợi cao nhất

🡺 Tập trung nguồn lực và phân tích để điều chỉnh trong tương lai

Chart, bar chart

Description automatically generated

 

26. DOANH SỐ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG

– Phân tích doanh số theo nhóm KH

– Xác định được nhóm KH nào đem lại doanh số cao hơn và số lượng KH tương ứng

🡺 Đánh giá nhóm KH nào góp phần lớn doanh số cho doanh nghiệp

🡺 Đưa ra kế hoạch bán hàng phù hợp

Chart

Description automatically generated

 

27. DOANH SỐ THEO QUY MÔ CÔNG TY

– Phân tích doanh số theo quy mô công ty

– Xác định được KH chính của doanh nghiệp đang là KH nhỏ / vừa / lớn

🡺 Đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp

Chart, waterfall chart

Description automatically generated

 

28. TỔNG QUAN DOANH SỐ THEO THỊ TRƯỜNG

– Phân tích doanh số theo từng tỉnh thành

– Đánh giá khu vực nào thu nhiều doanh số hơn và ngược lại

🡺 Tập trung nguồn lực bán hàng hợp lý

Chart, pie chart

Description automatically generated

 

29. BIỂU ĐỒ PHÂN BỔ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

🡺 Báo cáo phân bố theo vị trí địa lý

– Phân tích KH phân bổ tại những địa điểm khác nhau trên bản đồ

– Đánh giá khu vực nào tiềm năng hơn và ngược lại

🡺 Tập trung nguồn lực hợp lý

A picture containing shape

Description automatically generated