1. BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG CUỘC GỌI

– Thể hiện biến động số lượng cuộc gọi theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

🡺 Phân tích tháng nào thì có nhiều cuộc gọi hơn và ngược lại

🡺 Điều chỉnh kế hoạch làm việc hợp lý theo từng tháng trong năm

 

2. BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG CUỘC HỌP

– Thể hiện biến động số lượng cuộc họp theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

🡺 Phân tích tháng nào thì có nhiều cuộc họp hơn và ngược lại

🡺 Điều chỉnh kế hoạch làm việc hợp lý theo từng tháng trong năm

Chart, line chart Description automatically generated

 

3. BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG CÔNG VIỆC

– Thể hiện biến động công việc theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

🡺 Phân tích tháng nào thì công việc nhiều hơn và ngược lại

🡺 Điều chỉnh kế hoạch làm việc hợp lý theo từng tháng trong năm

Chart, scatter chart Description automatically generated

4. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG

– Phân tích số lượng các hoạt động tương tác của nhân viên với khách hàng trong kỳ và so sánh với kỳ trước đó theo các chỉ số: Cuộc gọi, Cuộc họp, Công việc, SMS, Email, Bình luận, tin nhắn Zalo OA, tin nhắn Zalo có phí

– Cho phép người dùng theo dõi tình hình hoạt động tiếp thị/chăm sóc khách hàng của mình

🡺 Góp phần đánh giá mức độ hiệu quả và điều chỉnh hợp lý để đạt KPI đạt ra

 

5. CUỘC GỌI LÊN KẾ HOẠCH

– Hiển thị danh sách các Cuộc gọi lên kế hoạch

– Cho phép người dùng theo dõi các Cuộc gọi sắp diễn ra

🡺 Tránh tình trạng quên / lỡ cuộc gọi gây ảnh hưởng quá trình chăm sóc / bán hàng

 

6. CUỘC HỌP LÊN KẾ HOẠCH

– Hiển thị danh sách các Cuộc họp lên kế hoạch

– Cho phép người dùng theo dõi Ngày bắt đầu / ngày kết thúc / mức độ ưu tiên

🡺 Xác định ngày tiến hành, thứ tự ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng Deadline

 

7. CÔNG VIỆC LÊN KẾ HOẠCH

– Hiển thị danh sách các Công việc lên kế hoạch

– Cho phép người dùng theo dõi Ngày bắt đầu / ngày kết thúc / mức độ ưu tiên

🡺 Xác định ngày tiến hành, thứ tự ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng Deadline

Graphical user interface, application Description automatically generated

 

8. CÔNG VIỆC ĐANG TIẾN HÀNH

– Hiển thị danh sách các Công việc đang tiến hành

– Theo dõi ngày kết thúc / mức độ ưu tiên

🡺 Xác định ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng Deadline

Graphical user interface, application Description automatically generated

 

9. CUỘC GỌI QUÁ HẠN

– Hiển thị danh sách các Cuộc gọi quá hạn

– Cho phép người dùng theo dõi các Cuộc gọi quá hạn

🡺 Tiến hành đặt lịch gọi lại nếu cần

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

 

10. CUỘC HỌP QUÁ HẠN

– Hiển thị danh sách các Cuộc họp quá hạn

– Cho phép người dùng theo dõi các Cuộc họp quá hạn

🡺 Tiến hành đặt lịch họp lại nếu cần

Graphical user interface, table Description automatically generated

 

11. CÔNG VIỆC QUÁ HẠN

– Hiển thị danh sách các Công việc quá hạn

– Cho phép người dùng theo dõi các Công việc quá hạn deadline

🡺 Đưa ra quyết định xử lý công việc phù hợp

Graphical user interface, application Description automatically generated

 

12. CUỘC GỌI NHỠ

– Hiển thị danh sách các Cuộc gọi nhỡ

– Cho phép người dùng theo dõi các cuộc gọi bị nhỡ

🡺 Xác định thời gian nhỡ và gọi lại nếu cần

Graphical user interface Description automatically generated with medium confidence

 

13. TỶ LỆ CUỘC GỌI THEO KẾT QUẢ

– Phân tích tỷ lệ cuộc gọi theo kết quả

– Giúp xác định kết quả các cuộc gọi và tỷ lệ của từng kết quả trên bức tranh tổng quan

🡺 Xác định kế hoạch chăm sóc phù hợp trong tương lai

Chart, pie chart Description automatically generated

 

14. TỶ LỆ CUỘC GỌI ĐI THEO MỤC ĐÍCH

– Phân tích tỷ lệ cuộc gọi đi theo mục đích

– Giúp đánh giá các cuộc gọi đi chủ yếu là vì mục đích gì

🡺 Xác định kế hoạch chăm sóc phù hợp trong tương lai

Chart, pie chart Description automatically generated

 

15. TỶ LỆ CUỘC GỌI ĐẾN THEO MỤC ĐÍCH

– Phân tích tỷ lệ cuộc gọi đến theo mục đích

– Giúp đánh giá các cuộc gọi đến chủ yếu là vì mục đích gì

🡺 Xác định kế hoạch chăm sóc phù hợp trong tương lai

Chart, pie chart Description automatically generated

 

16. BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG TICKET THEO THỜI GIAN

– Thế hiện biến động số lượng Tickets theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

🡺 Phân tích tháng nào thì tickets nhiều hơn các tháng còn lại

Chart, line chart Description automatically generated

 

17. TICKET ĐANG MỞ

– Hiển thị danh sách các Ticket đang mở

🡺 Xác định các tickets cần xử lý theo thứ tự ưu tiên

A picture containing table Description automatically generated

 

18. TICKET ĐANG TIẾN HÀNH

– Hiển thị danh sách các Ticket đang tiến hành

🡺 Xác định các tickets nào đang được xử lý => Thúc đẩy các bên liên quan để sớm đóng Tickets

Graphical user interface Description automatically generated with medium confidence

 

19. TICKET CHỜ PHẢN HỒI

– Hiển thị danh sách các Ticket chờ phản hồi

– Cho phép người dùng theo dõi các Ticket cần phản hồi sớm

🡺 Giúp phản hồi kịp thời => Tránh làm giảm hiệu quả CSKH

Graphical user interface Description automatically generated with low confidence

 

20. TICKET ĐÃ ĐÓNG

– Hiển thị danh sách các Tickets đã đóng

– Cho phép người dùng lục lại nhanh các tickets trong lịch sử đã hoàn thành

Graphical user interface, application Description automatically generated

 

21. KHÁCH HÀNG SẮP ĐẠT HẠNG CAO HƠN

– Hiển thị danh sách các KH sắp đạt mức doanh số cao hơn

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần đẩy mạnh chăm sóc

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

 

22. KHÁCH HÀNG QUÁ X NGÀY KHÔNG ĐƯỢC CHĂM SÓC

– Hiển thị danh sách các KH không được chăm sóc trong x ngày

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần tái chăm sóc (nếu cần)

🡺 Tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ

Graphical user interface Description automatically generated

 

23. KHÁCH HÀNG QUÁ X NGÀY KHÔNG CÓ ĐƠN HÀNG

– Hiển thị danh sách các KH không có đơn hàng trong x ngày

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần tái chăm sóc (nếu cần)

Graphical user interface, application Description automatically generated

 

24. KHÁCH HÀNG SẮP HẾT HẠN HỢP ĐỒNG

– Hiển thị danh sách các Khách hàng có hợp đồng sắp đến hạn

– Giúp người dùng nhắc nhở KH kịp thời

🡺 Tránh ảnh hưởng tình hình chung

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

 

25. KHÁCH HÀNG SẮP ĐẾN HẠN BẢO HÀNH / BẢO TRÌ

– Hiển thị danh sách các KH gần đến hạn bảo hành / bảo trì

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng nhắc nhở hạn bảo hành bảo trì (nếu cần)

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

 

26. NGƯỜI LIÊN HỆ CÓ SINH NHẬT THÁNG NÀY

– Hiển thị danh sách các KH cáo sinh nhật trong tháng

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng có sinh nhật trong tháng

🡺 Gửi email, sms chúc mừng sinh nhật,…