Diagram Description automatically generated

CloudSALES – Phần mềm quản lý bán hàng tinh gọn

 

Một giải pháp quản lý bán hàng toàn diện cho kênh bán hàng, giúp cho các doanh nghiệp theo dõi hoạt động bán hàng một cách thuận tiện.

1. Lợi ích
  • Theo dõi hoạt động bán hàng thuận tiện

Với các công cụ có sẵn trong bộ sales kits như: Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hợp đồng, Phiếu thu, Phiếu chi… sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng một cách hiệu quả hơn.

  • Có cái nhìn 360 độ về khách hàng

Mọi giao dịch, lịch sử tương tác với khách hàng và các thông tin khác về khách hàng đều được CloudSALES ghi nhận và quản lý hiệu quả, dễ dàng tìm kiếm và tương tác với khách hàng của bạn.

  • Phân loại khách hàng một cách dễ dàng

Với tính năng phân loại, gắn thẻ, gom nhóm, tạo bộ lọc… bạn có thể chia khách hàng có nét tương đồng thành những nhóm nhỏ khác nhau để dễ dàng phân bổ, tiếp thị và chăm sóc các nội dung phù hợp.

  • Xem báo cáo bán hàng nhanh chóng – trực quan

Với hệ thống hơn 50 báo cáo bán hàng có sẵn trên phần mềm CloudSALES, doanh nghiệp có thể xem một cách dễ dàng và trực quan. Đánh giá lại hoạt động bán hàng định kỳ một cách nhanh chóng mà không phải mất nhiều thời gian.

2. Đối tượng
  • Doanh nghiệp SME có đối tượng khách hàng là B2B

Có thể nói CloudSALES là một công cụ quản lý bán hàng B2B duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trên thị trường, với đầy đủ các tính năng được xây riêng biệt cho các doanh nghiệp B2B.

  • Doanh nghiệp startup cần phần mềm quản lý bán hàng

Doanh nghiệp của bạn mới được thành lập và cần một công cụ quản lý bán hàng hiệu quả, cũng như đưa ra các báo cáo về tình hình bán hàng một cách tổng quan và chuyên sâu thì CloudSALES là một phần mềm có thể giúp bạn làm được việc đó.

  • Doanh nghiệp mong muốn chuyển đổi số tinh gọn

Doanh nghiệp của bạn đang quản lý bán hàng bằng phương pháp thủ công hoặc công cụ bảng tính chưa có nhiều tính năng và khả năng bảo mật kém. CloudSALES sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên một cách hiệu quả.

  • Doanh nghiệp cần công cụ quản lý thông tin bán hàng

Doanh nghiệp của bạn bán hàng rất tốt dẫn đến tình trạng số lượng khách hàng bị quá tải, làm cho bạn không thể quản lý tình trạng bán hàng một cách chính xác và bạn cần một công cụ để quản lý bán hàng được tốt hơn.