Bước bán hàng là các bước nhỏ trong một quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng là tập hợp các bước mà một nhân viên bán hàng cần thực hiện để đưa một KH tiềm năng mua hàng trở thành khách hàng.

Nói một cách đơn giản, đó là một quá trình của khách hàng từ lúc họ nhận ra mình có một nhu cầu về một sản phẩm dịch vụ cho đến lúc họ mua nó.

Có thể ví quy trình bán hàng như “một hành trình” của một khách hàng tiềm năng và là “một lộ trình” của một nhân viên bán hàng.

Trong CloudGO gồm những bước bán hàng sau đây:

https://docs.cloudgo.vn/wp-content/uploads/2021/09/assets2fonlinecrm2f-mixfh23mfd0q3yoz3jh2f-mixsngea9dh2thjzsty2f0-01.png

Để cập nhật các bước bán hàng, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của một cơ hội bán hàng, bạn click vào button“Sửa” 

Dựa vào quá trình chăm sóc cơ hội, bạn thực hiện thay đổi lại bước bán hàng tương ứng trong cơ hội đó.

Ví dụ ở đây cơ hội chuyển sang bước Báo giá

Khi bạn đánh giá bước bán hàng đang trong giai đoạn nào thì tỉ lệ thành công cũng sẽ được đánh giá tương ứng

https://docs.cloudgo.vn/wp-content/uploads/2021/10/word-image-126.png

Tips: Để có cái nhìn tổng quan về Bước bán hàng của Cơ hội, bạn có thể xem trên thanh timeline:

Lưu ý:

Những bước bán hàng này là CloudGO đã tham khảo những giá trị chung của các doanh nghiệp, tuy nhiên nếu công ty bạn sử dụng module Cơ hội và có những bước bán hàng khác những giá trị này, bạn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh hoặc liên hệ CloudGO để điều chỉnh lại.