Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 2 cách thêm Hợp đồng trong CloudGO:

– Tạo thủ công

– Tạo từ profile Người liên hệ, profile công ty.

1. Tạo thủ công

 Bước 1: Truy cập vào module “Hợp đồng

Bước 2: Tại màn hình danh sách của “Hợp đồng”, Click chọn “Thêm hợp đồng

Bước 3: Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”

Lưu ý:

  • Các trường thông tin có dấu (*) là những trường thông tin bạn bắt buộc phải điền trước khi lưu thông tin hợp đồng.

Bước 4 : Kết quả sau khi tạo thành hợp đồng.

2. Tạo từ profile Người liên hệ, Công ty
  • Từ profile chi tiết của Người liên hệ

Chọn mục Xem thêm -> Hợp đồng -> Thêm hợp đồng dịch vụ

  • Từ profile chi tiết của Công ty:

Chọn mục Xem thêm -> Hợp đồng -> Thêm hợp đồng dịch vụ