I. GIỚI THIỆU

Khi khởi tạo một dự án thì sẽ có 1 số thông tin chung cần setup cho hệ thống của bạn, bạn tham khảo hướng dẫn dưới đây để thực hiện

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

II. HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP

Lưu ý: Phần hướng dẫn này dành cho user có quyền quản trị hệ thống

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 2: Click vào menu “Thiết lập thông tin”, chọn “Thiết lập thông tin chung”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Tại màn hình “Thiết lập thông tin chung”, để thay đổi các thông tin setup sẵn của hệ thống thì bạn nhấn nút “Sửa”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

1. ĐỊA CHỈ EMAIL HỖ TRỢ, TÊN NGƯỜI HỖ TRỢ

Phần thông tin thiết lập tại đây liên quan đến một số trường hợp như sau:

Khi Gửi Email bằng Workflow, hệ thống cho phép bạn cấu hình được Email Reply (Tức là khi KH trả lời Email thì sẽ trả lời về tài khoản Email nào). Nếu ở phần cấu hình “Reply” bạn không cấu hình thì hệ thống mặc định lấy thông tin “Email hỗ trợ” là tài khoản Email Reply.

Graphical user interface, application Description automatically generated

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Trong một số trường hợp gửi thông tin quên mật khẩu, thông báo liên quan đến ticket hoặc thông tin đăng nhập cổng portal hệ thống cũng hiển thị email hỗ trợ này của hệ thống.

2. KÍCH THƯỚC TỐI ĐA CỦA FILE UPLOAD LÊN HỆ THỐNG

Trong quá trình chăm sóc, tương tác với khách hàng, có 1 số file tài liệu (file mềm) bạn cần tải lên theo hồ sơ khách hàng, khi bạn thực hiện tải lên, bạn được tải file có kích thước bao nhiêu thì phụ thuộc vào cần cấu hình tại đây. Hệ thống cho phép  được cấu hình dung lượng của file tải lên từ 1 –>  256 MB/1 lần tải.

A screenshot of a computer Description automatically generated

3. MODULE MẶC ĐỊNH

Mặc định đang thiết lập khi bạn đang nhập thành công vào hệ thống sẽ vào màn hình trang chủ, tuỳ theo từng ngành nghề và mục đích sử dụng, bạn có thể thiết lập vào 1 module khác.

Ví dụ: Ở hệ thống bạn sử dụng module cơ hội là chính, bạn muốn khi user đăng nhập vào sẽ đi thẳng đến màn hình danh sách module Cơ hội thì bạn thay đổi thiết lập tại đây:

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Khi user nhập thông tin đăng nhập thì sẽ đi thẳng tới module Cơ hội (thay vì trang chủ như trước)

A screenshot of a computer Description automatically generated

4. SỐ BẢN GHI TỐI ĐA HIỂN THỊ TRÊN TRANG DANH SÁCH

Graphical user interface, application, email Description automatically generated

A screenshot of a computer Description automatically generated

Mặc định hệ thống đang thiết lập số dữ liệu hiển trị trên 1 trang trong 1 module là 20 dữ liệu, đây là thiết lập tối ưu nhất, hỗ trợ load thanh thông tin dữ liệu. Trong trường hợp bạn muốn thay đổi thì thiết lập tại đây

Graphical user interface, application, email Description automatically generated

5. SỐ CỘT TỐI ĐA HIỂN THỊ TRÊN MINI LIST TRONG TRANG CHỦ

Tại màn hình trang chủ, ngoài hỗ trợ thêm các dashlet hoặc các báo cáo biểu đồ, hệ thống cho phép bạn đưa các danh sách bộ lọc tạo ở các module ra màn hình trang chủ.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Thực hiện đưa ra trang chủ

Graphical user interface, application Description automatically generated

Graphical user interface, application Description automatically generated

Sau khi đưa bộ lọc thành công ra trang chủ

Graphical user interface, application Description automatically generated

Mặc định hệ thống đang thiết lập số lượng hiển thị là 4 cột, trong trường hợp bạn muốn hiển thị số cột nhiều hơn có thể thay đổi tại màn hình thiết lập này.

Lưu ý: Bạn được thiết lập hiển thị tối đa 12 cột, tuy nhiên theo kinh nghiệm team CRM thì thiết lập ở >8 cột là hiển thị tối ưu nhất.

Graphical user interface, application, email Description automatically generated

Sau khi thiết lập bạn nhấn “Lưu” để lưu lại, lúc này quay lại trang chủ bạn có thể chọn số cột hiển thị nhiều hơn 4 lúc trước.