Menu chính là các danh mục phân loại các module trong phần mềm CloudGO.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Phần cài đặt này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các menu con (module con) trong từng danh mục menu chính của phần mềm.

Ví dụ: Danh mục khách hàng có các module con là: Người liên hệ, Công ty.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Để thiết lập bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

 Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt, sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 2: Click vào “Thiết lập thông tin”, chọn “Menu chính”

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

Bước 3: Chọn đầu mục menu chính và thực hiện các thao tác theo yêu cầu.

  • Tắt module không cần hiển thị

Graphical user interface

Description automatically generated

  • Thêm module (cần hiển thị)

Graphical user interface

Description automatically generated

  • Kéo và thả một module để thay đổi thứ tự hiển thị