1. Đăng ký mail gun

Nếu bạn chưa có tài khoản mail gun thì tham khảo các dưới dưới đây để “Đăng ký mail gun”. Nếu đã có tài khoản mail gun vui lòng bỏ qua.

Trước khi kết nối Email Server vào phần mềm, bạn vui lòng đăng ký Mailgun theo các bước dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn https://signup.mailgun.com/ và tiến hành đăng ký như hình mẫu dưới đây:

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Click “Create Account” để tạo tài khoản

Bước 3: Hệ thống sẽ gửi email để bạn xác thực tài khoản, click vào đường dẫn và cung cấp số điện thoại

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi một mã xác nhận qua SMS, bạn điền mã xác nhận và hoàn tất việc đăng ký Mailgun

Bước 5: Đăng nhập tài khoản vừa đăng ký

Graphical user interface, text Description automatically generated

Graphical user interface, text, application Description automatically generatedGraphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 6: Chọn menu “Domains”, sau đó click vào nút “Add New Domain” để thêm domain vào

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 7: Nhập tên domain vào và chọn các thông tin như hình, sau đó click “Add Domain”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 8: Sau khi tạo xong, bạn copy toàn bộ nội dung và gửi cho nhà cung cấp domain của bạn

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 9: Nhà cung cấp đã chỉnh sửa thông số và báo lại cho bạn, bạn click vào “Verify DNS Settings” để xác thực

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

2. Cấu hình trên CRM

Sau khi đã hoàn tất từ bước đăng ký tài khoản Mailgun đến xác thực thông tin, bạn tiến hành kết nối tài khoản Mailgun vào CloudGO để phục vụ cho việc gửi email tiếp thị, bán hàng… cho khách hàng ngay trên phần mềm.

Lưu ý: Bạn đăng nhập bằng User có quyền “Quản trị hệ thống” để thiết lập phần này.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm CloudGO

Bước 2: Click vào biểu tượng cài đặt, sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3: Vào “Thiết lập thông tin”, chọn “Máy chủ gửi mail”

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 4: Click “Sửa” sau đó nhập các thông tin để kết nối, sau đó click “Lưu” để hoàn thành.

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

1.Loại máy chủ: Chọn “Mailgun”

2.Tên truy cập: Nhập tài khoản email bạn muốn cấu hình

3.Mật khẩu: Nhập mật khẩu tài khoản email bạn muốn cấu hình

Lưu ý: Nhớ tick “Yêu cầu xác thực” trước khi nhấn “Lưu”

Màn hình sau khi cấu hình thành công

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated