I. GIỚI THIỆU

Hướng dẫn sử dụng (HDSD) trường thông tin là cửa sổ (popup) hiển thị các thông tin, ý nghĩa của một trường thông tin để người dùng hiểu mục đích lưu trữ và cập nhật thông tin chính xác khi nhập dữ liệu. Ví dụ HDSD trường thông tin “Nguồn” ở module Lead:

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Đối với những trường thông tin có sẵn quan trọng và có liên quan đến các báo cáo, CloudGO đã cập nhật HDSD, tuy nhiên trong trường hợp bạn muốn thay đổi, chỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp với đặc thù ngành nghề, lĩnh vực của bạn thì bạn có thể thiết lập HDSD này.

Hoặc trong trường hợp hệ thống bạn có phát sinh 1 số trường thông tin mới (ngoài những trường mặc định có sẵn), có thể thiết lập HDSD để người dùng hiểu và cập nhật thông tin chính xác hỗ trợ việc ra báo cáo sau này của hệ thống bạn.

 

II.HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP

Lưu ý: Phần hướng dẫn này dành cho user có quyền quản trị hệ thống

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 2: Tại màn hình cấu hình hệ thống, bạn chọn danh mục “Thiết lập thông tin” rồi chọn “Cấu hình HDSD trường”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 3: Tại màn hình “Cấu hình HDSD trường” bạn chọn “Module” muốn thiết lập nội dung hướng dẫn

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Bước 4: Cập nhật nội dung hướng dẫn cho những trường thông tin của module này

Ví dụ module Lead

Graphical user interface, text, application, table

Description automatically generated

Bước 4: Sau đó nhấn “Lưu” để hoàn thành cấu hình

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Lúc này, khi người dùng (user) tạo mới hoặc “Sửa” (cập nhật) thông tin dữ liệu thì phần hướng dẫn trường thông tin này sẽ hiển thị

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Chúc bạn thao tác thành công!