Bạn có thể chọn các sản phẩm/dịch vụ khách hàng đã từng quan tâm tại đây để tiện cho việc chăm sóc, theo dõi.

A picture containing text

Description automatically generated

(Quy trình thêm mới sản phẩm/dịch vụ của Người liên hệ)

​Bước 1: Truy cập vào module “Người liên hệ”, tại màn hình danh sách Người liên hệ, bạn tìm kiếm và chọn “Người liên hệ” cần thêm sản phẩm/dịch vụ quan tâm

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của “Người liên hệ”, bạn di chuyển đến tab “Sản phẩm” để “Chọn sản phẩm”

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 3: Khi nhấn “Chọn sản phẩm”, màn hình sẽ hiện lên popup để bạn tìm kiếm và chọn sản phẩm cần chọn.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Tips: Phần “chọn dịch vụ” bạn cũng thao tác tương tự như “chọn sản phẩm

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated