Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 4 cách chính tạo mới người liên hệ:

– Tạo thủ công

– Tạo nhanh

– Tạo từ việc chuyển đổi từ Lead sang người liên hệ

– Tạo từ việc import hàng loạt.

1. Tạo thủ công

https://docs.cloudgo.vn/wp-content/uploads/2021/08/assets2f-mfdwbagpwlcqaxuai0-2f-mjwrkhh9fduuendtkj72f-mjwriiklf1spsttny5g2fimage.png

​Bước 1: Truy cập vào module “Người liên hệ

https://docs.cloudgo.vn/wp-content/uploads/2021/09/word-image-385.png

​Bước 2: Tại màn hình danh sách của “Người Liên hệ”, Click chọn “Thêm Liên hệ”

​Bước 3: Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”

Lưu ý: Những filed có dấu (*) là những bắt buộc phải nhập/chọn dữ liệu trước khi Lưu

Graphical user interface, application Description automatically generated

2. Tạo nhanh

Các bước tạo thông tin người liên hệ mới thông qua “Tạo nhanh

​Bước 1: Trên thanh header click vào icon + chọn “Người liên hệ”

Graphical user interface, application Description automatically generated

​Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh “Người liên hệ”, sau đó click “Lưu” để hoàn tất

Graphical user interface, application Description automatically generated

3. Tạo từ việc chuyển đổi Lead

Tham khảo chi tiết tại Chuyển đổi Lead sang người liên hệ

4. Import người liên hệ

Tham khảo hướng dẫn import dữ liệu tại đây: Import dữ liệu